Nauki dawne i niedawne

Nauki dawne i niedawne — to ekspozycja edukacyjna złożona z modeli obsługiwanych samodzielnie przez widza według podanych opisów. Tematyka wystawy obejmuje cztery grupy zagadnień.

„W świecie fal” to 20 modeli dydaktycznych dotyczących różnych aspektów ruchu faloego. Wykonując proste doświadczenia możmy poznać różnice miedzy falą świetlną i głosową.

Zagadnienia związane z historią przyrządów obliczeniowych przed-stawione zostały w części nazwanej „Między bitem i abakiem”. Posługując się modelami różnych przyrządów liczących możemy poznać ich ewolucję od abaku do komputera.

„Zmierzyć czas” oraz „Kąty na niebie i na Ziemi” prezentują zagadnienia związane z astrono-mią. Posługując się kopiami historycznych przyrządów astronomicznych poznajemy jak wyznaczano położenie geogra-ficzne na Ziemi oraz pozycję ciał na niebie.

Wystawa przygotowana została przez Muzeum Uniwersytetu Jagielońskiego.

Zapraszamy od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00 – 16:00, w środy od 10:00 do 18:00 (w środy wstęp bezpłatny)