Wystawa Pogranicze Śląska i Łużyc na mapach Muzeum Łużyckiego

Wystawa jest próbą ukazania ewolucji sposobu przedstawienia granicy i pogranicza Śląska i Łużyc w kartografii. Autorzy zadali sobie pytanie ? jak wyglądały próby ukazania tej przestrzeni pomiędzy XVI a XVIII w? Kierunki oraz zakres zmian, jakie zachodziły w tym czasie w kartografii, ukazano za pomocą konkretnych przykładów dzieł znanych autorów i wydawców. Można więc prześledzić drogę, jaką przebyła nauka portretująca przestrzeń na płaszczyźnie ? od prymitywnych przedstawień ogólnych do skomplikowanych, wiernych odwzorowań, będących owocem wieloletnich badań terenowych, obserwacji i obliczeń matematycznych.

Wystawa aktualna, trwa do 10.03.2014

Na wystawie zaprezentowano prace wybitnego Zgorzelczanina – Bartłomieja Scultetusa, autora pierwszej mapy Łużyc. Ten wyjątkowy człowiek ? burmistrz miasta, uczony i kartograf stworzył wiekopomne dzieło, które na 200 lat stało się wzorem dla przedstawień tej części Europy.

Zwiedzający wystawę ma też wyjątkową okazję zajrzeć pomiędzy zaułki XVI wiecznego Zgorzelca ? potężna, drzeworytowa grafika Metzkera powala na bliski kontakt z życiem dawnego miasta oraz daje możliwość podpatrzenia sportretowanych na niej mieszkańców.

W salach Muzeum Łużyckiego zawisły również dzieła innych wybitnych przedstawicieli XVI, XVII i XVIII w. – Mercatora, Zürnera, Helwiga, Gibsona, Orteliusa, Homanna, Jonasza Scultetusa i innych. Wszystkie zabytki zaprezentowano w sposób umożliwiający bliski kontakt z mapą. Dzięki temu, zwiedzający ma szansę przenieść się na chwilę w czasy, gdy kartografia była źródłem nie tylko wiedzy geograficznej, ale dostarczała również doznań estetycznych i duchowych. Nie sposób bowiem oprzeć się wrażeniu, że opatrzone pięknymi kartuszami, miniaturami, opisane wyszukaną czcionką mapy nie są unikalnymi dziełami sztuki.