Podstawowe informacje o projekcie.

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu rozpoczęło realizację kolejnego transgranicznego, polsko-niemieckiego projektu. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się, a jego celem jest uatrakcyjnienie oferty polsko-niemieckich pozaszkolnych programów edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w oparciu o potencjał przygranicznych muzeów.

Partnerami zgorzeleckiego muzeum w projekcie są Powiat Bautzen – Museum der Westlausitz Kamenz i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a poszczególne działania realizowane będą we współpracy ze szkołami z obszaru objętego wsparciem, w tym także z placówkami szkolnymi z regionu zgorzeleckiego. Jednym z rezultatów projektu będzie poszerzenie oferty muzealnej o pozaszkolne programy edukacyjne w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych. Tego typu programy nie wchodzą w zakres obowiązkowego programu szkolnego i realizowane są poza placówką edukacyjną jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych.

Kolejnym wynikiem projektu będzie poprawa współpracy między polskimi i niemieckimi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację oraz instytucjami kultury, a także stworzenie transgranicznej oferty edukacyjnej zajęć pozaszkolnych. Wypracowana zostanie strategia komunikacji w tym zakresie, realizowane będą spotkania informacyjne dla nauczycieli, warsztaty umożliwiające wymianę doświadczeń i informacji, a także materiały informacyjne udostępniane on-line.

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2018 r. i będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r. Jego budżet całościowy wynosi 1.045.879,67 EUR. Muzeum Łużyckie planuje przeznaczyć na realizację działań projektowych 24.023,47 EUR, otrzymując jednocześnie dofinansowanie ze środków UE w wysokości 20.419,93 EUR.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.