Nadzór archeologiczny na terenie Stalagu VIIIA

W ostatnich dniach stycznia 2014 r. ruszyły prace budowlane na terenie Stalagu VIIIA – obozu jenieckiego z czasów II wojny światowej. Jeszcze w tym roku ma powstać tam Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne. Tak szczególne umiejscowienie wspomnianej inwestycji spowodowało, że w tym przypadku prace ziemne odbywają się pod nadzorem archeologicznym. Nadzór ten prowadzony jest za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu.

Do chwili obecnej teren budowy został odhumusowany i rozpoczęto prace związane z wykonaniem rowów fundamentowych pod budynek przyszłego Europejskiego Centrum. Jak się okazało został on posadowiony w obrębie placu oddzielającego dawny kompleks budynków komendantury od szpitala obozowego. Na dalszym etapie realizacji inwestycji, podczas budowy ścieżek i parkingów, zapewne konieczne będzie odsłonięcie i zadokumentowanie przynajmniej części z pozostałości zarówno budynku komendantury, jak i szpitala.