Informacje dla szkół

Co chcemy zaoferować uczestnikom?

W ramach realizacji projektu wszystkie muzea partnerskie stworzą pozaszkolne programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Wykorzystane zostaną w nich zabytki archeologiczne, które każde z muzeów ma w swoich zbiorach. Na ich bazie przygotowane zostaną warsztaty odwołujące się do programów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkoły podstawowej (matematyka, chemia, fizyka, geografia

O jakich zabytkach archeologicznych mowa?

W Muzeum Łużyckim do stworzenia propozycji warsztatów wybraliśmy materiały archeologiczne odkryte na Wzgórzu Garncarskim (niegdyś Töpferberg), przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu. Przebadano wówczas pozostałości pracowni garncarskiej z XIV w.

O warsztatach:

Uczestnicy wezmą udział w interdyscyplinarnych zajęciach opartych na doświadczeniu, eksperymentowaniu, własnoręcznym realizowaniu zadań na podstawie tematów:

Warsztat garncarski z XIV w.:

 • z czego produkuje się naczynia?
 • jak uformować garnek lub dzban?
 • jak setki lat temu zdobiono naczynia i do czego służyły?
 • co się dzieje w trakcie wypału?
 • jakie informacje kryją się w zabytkach archeologicznych?

Pracownia archeologiczna w terenie:

 • oznaczenie lokalizacji na mapie
 • jak wytyczyć wykop archeologiczny?
 • kierunki świata
 • dlaczego tak dokładnie archeolodzy   dokumentują?
 • jak zrobić zdjęcie obiektu archeologicznego?
 • a czy rysunek w skali 1: 10 jest skomplikowany?
 • skąd wiadomo jak stare są znaleziska?
 • czy każdy zabytek się opisuje i oznacza?
 • co z tymi potłuczonymi garnkami i skorodowanymi metalami ?

Łącznie mają powstać 4 pozaszkolne programy edukacyjne (2 dla każdej z wybranych grup wiekowych).

Grupy wiekowe uczestników:

1. 7-10 lat (I-IV klasa szkoły podstawowej).
2. 11-15 lat (V-VIII klasa szkoły podstawowej).

W pełni przygotowane warsztaty realizowane będą od roku szkolnego 2019/2020.

Jaki jest koszt uczestnictwa?

Osoby biorące udział w projekcie korzystają z zajęć bezpłatnie. Nie ponoszą kosztu biletów wstępu, ani kosztu zakupu materiałów koniecznych do przeprowadzenia warsztatów.

Coś jeszcze?

W ramach projektu „Wissenschaft als Abenteur / Nauka jako przygoda” wraz z zaproszonymi przez nasze muzeum uczniami odwiedzać będziemy partnerów (Museum der Westlausitz w Kamenz i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), sprawdzając, co ciekawego oni mają do zaproponowania.

Jak się zapisać?

Zajęcia realizowane będą dla grup wcześniej umówionych. Grupę może stworzyć klasa, lub też dzieciaki zainteresowane zebrane z różnych klas, a nawet różnych szkół, ułatwi nam jednak zadanie, jeśli w jednej grupie znajdą się uczestnicy w podobnym wieku (7-10 lat, lub 11-15 lat).

Jeśli liczebność umówionej grupy pozwoli, do zajęć mogą się też dołączyć osoby dodatkowe (mogą nawet stworzyć własną grupę o ile znajdzie się odpowiednia liczba chętnych – 10 osób), chcące wziąć w nich udział prywatnie. W takim razie potrzebna będzie zgoda pisemna rodziców lub opiekunów na udział dziecka w warsztatach.