Ludwig Danziger – zapomniany malarz

W dziejach Lubania niewielu było artystów, którzy odnieśli znaczący sukces w malarstwie pejzażowym. Dawne opracowania wymieniają m.in.: Karla Augusta Bornmanna, Woldemara Vangerow, Hermanna Effenbergera, czy Albrechta Brucka. Największym powodzeniem cieszyły się jednak w ówczesnych Niemczech prace Ludwiga Danzigera, szczególnie jego