Gdy nie było MP3

Od początków swojego świadomego bytu ludzkość otoczona była dźwiękami. Proste instrumenty wprowadzały w trans szamanów, bębny przenosiły wiadomości, dzwony alarmowały. Dźwięki przynosiły relaks i odprężenie, inne towarzyszyły w boju. Historia muzyki jest niemal równie długa, jak historia człowieka. Jednak czas,