Jakob Böhme i jego światowe znaczenie

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu serdecznie zaprasza na wykład Światosława Nowickiego pt. ” Jakob Böhme i jego światowe znaczenie”. Wykład odbędzie się o godzinie 18:00, dnia 19 marca 2015 roku w Domu Jakuba Böhme przy ul Daszyńskiego 12.

Światosław Nowicki, syn profesora filozofii, Andrzeja Nowickiego, urodzony 25.01.1947 w Mediolanie. W roku 1969 ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-1981 wykładał filozofię na różnych wyższych uczelniach warszawskich. Od wielu lat uprawia wolny zawód tłumacza literatury filozoficznej, przekładając z języka niemieckiego, francuskiego i łacińskiego. Szczególne znaczenie w jego dorobku ma siedem tomów Hegla, którym zajmuje się od roku 1969 jako komentator, tłumacz i autor licznych artykułów. W roku 2013 wydał też przekład ?Sześciu punktów teozoficznych? Jakoba Böhme, z obszerną przedmową i komentarzami. Od 1984 interesuje się ezoteryką. Jest współautorem książki astrologicznej ?Cykle zodiaku? oraz ?Tarota Apokalipsy? ? książki (wyd. 2011) i talii kart (wyd. 2013). Jest aktywnym członkiem warszawskiego Klubu Gnosis (w latach 2000 ? 2009 był jego prezesem).

Przedmiotem wykładu będzie charakter, sens i znaczenie dzieła Jakoba Böhme. Omówiony zostanie jego wpływ na filozofię niemiecką, w szczególności na Hegla, oraz kwestia przypuszczalnych związków gnozy Böhmego z kabałą. Autor będzie bronił tezy, że idee myśliciela zgorzeleckiego nie zostały jeszcze w zadowalający sposób zasymilowane, co stanowi dla niego obiecującą perspektywę na przyszłość.